Švedska mreža KEKS na obisku v Ljubljani

V ponedeljek, 25. in torek, 26. marca 2019 smo na Mreži MaMa gostili predstavnika mreže KEKS (mreže za razvoj kakovosti in kompetenc na področju mladinskega dela na Švedskem), Jonasa Agdurja in Mio Herman. Glavni namen obiska je bil evalvirati potek pilotnega projekta Logbook, ki ga na Mreži MaMa izvajamo v sodelovanju z Nacionalno agencijo Movit in Uradom RS za mladino, v okviru projekta Europe Goes Local. V pilotnem projektu sodelujejo mestna občina Ljubljana in Novo mesto ter občina Brežice, ki so ob naši podpori v njihove lokalne mladinske centre implementirale sistem za dokumentiranje mladinskega dela – Logbook.

V ponedeljek, 25. marca, smo na Mreži MaMa s predstavnikoma mreže KEKS izvedli interno evalvacijo, na kateri smo pregledali naše dosedanje delo, napredek implementacije in načrtovali nadaljnje korake pilotnega projekta. Predstavili smo naš pogled na proces implementacije in se pogovorili o možnih izboljšavah in prilagoditvah sistema, da bi čim bolj odgovarjal na potrebe mladinskega dela v Sloveniji.

V okviru obiska smo se sestali s predstavniki in v.d. direktorja Urada RS za mladino, Tinom Kamplom. Jonas, predsednik mreže KEKS, je zbranim predstavil delovanje mreže, idejo sistema Logbook in koncept mladinskega dela na Švedskem, skozi pogovor pa smo si izmenjali izkušnje in poglede na kakovost v mladinskem delu.

Srečanje smo nadaljevali s predavanjem v upravni hiši SEM, kjer je Jonas udeležencem predstavil “ABC” kakovostnega mladinskega dela – kaj, kako, zakaj? V uvodnem nagovoru je Tin Kampl izpostavil: »Urad za mladino tudi v letu 2019 nadaljuje s prizadevanji in aktivnostmi v smeri definiranja kakovosti v mladinskem delu v mladinskem sektorju, zato se veselim razprav, ki bodo del tega procesa.«

Predavanje, ki se ga je udeležilo preko 70 mladinskih delavcev in delavk, predstavnikov_ic občin in drugih zainteresiranih, je ponudilo vpogled v razvijanje kakovosti v mladinskem delu, pri čemer gre za dolgoročen proces in mora potekati v sodelovanju z mladimi, ki tako ali drugače vstopajo v mladinsko delo, ter ostalimi deležniki, ki (so)delujejo ali upravljajo področje mladinskega dela.

V torek, 26. marca, je v Galeriji ŠKUC sledila vmesna evalvacija pilotnega projekta z uporabniki sistema Logbook – mladinskimi delavci, ki že vse od konca prejšnjega leta testirajo sistem in na podlagi zbranih podatkov spremljajo mladinsko delo v lokalnih okoljih. Prvi del evalvacijskega srečanja je bil namenjen predstavitvi in interpretaciji rezultatov letne evalvacije, ki so jo v sklopu sistema Logbook, izvedli mladinski delavci skupaj z mladimi v njihovih mladinskih centrih. Interpretacija in pravilno branje rezultatov je namreč ključnega pomena za kontinuiran razvoj kakovosti mladinskega dela. V drugem delu smo se z mladinskimi delavci pogovorili o njihovi izkušnji uporabe sistema, predlogih iz izboljšav in vprašanjih v povezavi z uporabo Logbooka. Nekateri mladinski delavci vidijo kar nekaj pozitivnih vidikov uporabe sistema, prav tako pa že opažajo prve rezultate, ki jim bodo služili kot podlaga za razvijanje dela v mladinskih centrih.

Obisk smo zaključili s pozitivnimi občutki in svežim zagonom za nadaljevanje in še bolj kakovostno izvajanje pilotnega projekta. Veselimo se naslednjega srečanja in nove izmenjave izkušenj.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa