TRAINEE e-platforma za krepitev zaposlovanja mladih

V preteklih mesecih smo kljub epidemiji nadaljevali s projektnimi aktivnostmi projekta TRAINEE, v katerem Mreža MaMa sodeluje kot partner sedmih organizacij, ki si skozi projekt skozi usposabljanje in ozaveščanje preko mrež prizadevamo krepiti zaposlovanje in podjetništvo mladih.

Preko uporabe novih tehnologij in neformalnih tehnik bo projekt usposobil tiste, ki so v stiku z mladimi, da ustvarijo in spodbujajo priložnosti za skupnostno učenje (ang. service learning) in hkrati ozaveščajo o globalnih vprašanjih (zlasti o Ciljih trajnostnega razvoja – Sustainable Development Goals »SDG’s«, Agendi 2030 in o Modelu ekonomije za skupno dobro), mladim pa bo omogočil, da razvijejo veščine za svojo osebne rast in zaposljivost.

Zadnje aktivnosti projektnega partnerstva so predvsem potekale v luči spletnih srečanj in sestankov, na katerih smo s partnerji pridno načrtovali glavni intelektualni rezultat projekta – spletno učno platformo za promotorje zaposlovanja in mentorje v nevladnih organizacij. Ta bo namenjena opolnomočenju različnih profilov strokovnjakov, ki prihajajo v stik z mladimi (mladinski delavci, učitelji, šolske svetovalne službe, karierni svetovalci za zaposlovanje, zaposleni v NVO, povezani s programi zaposlovanja mladih itd.), na področju skupnostnega učenja.

Partnerji smo v prvi polovici leta razvijali vsebinski del učne e-platforme, sedaj sledijo tehnični del in prevodi v vse jezike partnerskih držav. Preden pa bo e-platforma na voljo za splošno uporabo, jo bomo v okviru projekta vse partnerske organizacije tudi testirale. Direkten vpliv na mlade pa bomo dosegli preko baze podatkov, v kateri bo zbran seznam organizacij, kjer lahko mladi iz projektnih držav opravljajo aktivnosti skupnostnega učenja na svojem območju (ali na ravni EU).

V okviru projekta TRAINEE novembra sledi naslednja večja mednarodna aktivnost in sicer usposabljanje za uporabo e-platforme v Sloveniji. Močno upamo, da nam bodo razmere dopuščale, da se bomo s partnerji lahko ponovno srečali tudi v živo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa