V Logbooku začenjamo z letno evalvacijo mladinskega dela

Oktober v občinah in mladinskih centrih, ki so vključeni v uporabo orodja  Logbook, poteka v znamenju letne evalvacije. Logbook namreč poleg beleženja mladinskega dela preko različnih evalvacijskih orodij omogoča tudi spremljanje njegovih učinkov.

V okviru letne evalvacije mladi v mladinskih centrih rešujejo vprašalnik o aktivnostih mladinskega centra, skozi katerega lahko izrazijo svoje mnenje o delu mladinskih delavcev, opremljenosti, dostopnosti in odprtosti mladinskega centra ter možnostih za aktivno participacijo in sooblikovanje programa mladinskega centra.

Letos se letna evalvacija pričenja z 11. oktobrom, zato je Mreža MaMa kot koordinacijska organizacija pilotnega projekta pred začetkom, 30. septembra, organizirala spletno srečanje uporabnikov in uporabnic, namenjeno pripravi na letno evalvacijo. Na srečanju smo skupaj pregledali evalvacijska orodja, pogovorili pa smo se tudi o načinih vključevanja mladih v letno evalvacijo.

Drugi del srečanja je bil namenjen predstavitvi nekaterih tehničnih in vsebinskih posodobitev na področju beleženja, ki so bile v Logbooku aktivirane konec poletja. Ena izmed pomembnih novosti je na primer registracija mladih v aktivnosti preko QR kode.

Veselimo se rezultatov, saj bomo lahko na podlagi le teh razvijali kakovost mladinskega dela in mladinske programe še v večji meri prilagodili potrebam mladih.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa