Projekt TRAINEE za večjo zaposljivost mladih

Mreža MaMa kot partnerska organizacija sodeluje v projektu strateškega partnerstva TRAINEE: Usposabljanje in ozaveščanje preko mrež za zaposlovanje in podjetništvo mladih, ki je podprt s strani programa Erasmus+: Mladi v akciji. Skupaj s partnerji iz Španije, Italije, Portugalske, Litve in Cipra bomo v okviru projekta izmenjevali dobre prakse in razvijali učinkovite pristope na področju skupnostnega učenja (ang. service learning) in krepitve kompetenc ter veščin mladih za večjo zaposljivost.

Med 25. in 27. februarjem je v španskem mestu Logroño, na sedežu koordinatorske organizacije projekta Neo Sapiens, potekalo uvodno srečanje partnerjev. Po začetnem spoznavanju in predstavitvi vseh partnerskih organizacij, je bil eden izmed glavnih ciljev uvodnega sestanka oblikovati skupno podlago in razumevanje celotnega projekta. Skupnostno učenje oziroma service learning namreč v večini partnerskih držav še ni uveljavljen in prepoznan koncept, kar opažamo tudi v Sloveniji. Eden izmed ciljev projekta je zato povečati vidnost in veljavo tega pristopa, hkrati pa opolnomočiti mentorje in promotorje zaposlovanja (mladinski delavci, učitelji, šolske svetovalne službe, karierni svetovalci za zaposlovanje, zaposleni v NVO, povezani s programi zaposlovanja mladih) za promocijo tega koncepta med mladimi in njegovo implementacijo v partnerskih državah.

Projekt bo skozi oblikovanje gradiv za usposabljanje promotorjev zaposlovanja mladih in mentorjev nevladnih organizacij, prav tako gradil na nacionalnih mrežah nevladnih organizacij, ki mladim ponujajo aktivnosti skupnostnega učenja, preko katerega mladi ob zagotavljanju storitev z učinkom na svojo lokalno skupnost, pridobivajo tudi kompetence, ki prispevajo k njihovi osebni rasti, razvijanju izkušenj in lažjemu vstopu na trg dela.

Dejstvo je, da mladi v sodobnem svetu in na prehodu na trg dela, potrebujejo vedno več izkušenj, pri čemer vedno večji pomen dobivajo tudi neformalne izkušnje in kompetence. Pri skupnostnem učenju gre za pristop pridobivanja neformalnih izkušenj v okviru programov prostovoljstva, pripravništva, usposabljanja, ki prispevajo k osebni rasti, razvijanju izkušenj in lažjemu vstopu mladih na trg dela, hkrati pa pozitivno vplivajo na skupnost in vključevanje družbenih skupin z manj priložnostmi. Skupnostno učenje tako vključuje elemente prostovoljstva, solidarnosti, na drugi strani pa tudi učenja in terenskega dela.

Na uvodnem srečanju partnerjev smo se pogovorili o programu projekta, treningu, ciljnih skupinah in ciljih projekta ter jih glede na različne nacionalne realnosti partnerjev v projektu tudi prilagodili. Načrtovali smo prihajajoče aktivnosti projekta, kot tudi pričetek oblikovanja intelektualnih rezultatov projekta, ki bodo omogočili vključevanje promotorjev zaposlovanja, mentorjev v nevladnih organizacijah in nenazadnje tudi mladih v projektne aktivnosti, ki se usmerjajo v krepitev zaposljivosti in zaposlovanja mladih.

Projekt predvideva tudi poseben način spremljanja in evalviranja učinkov ter dolgoročnih rezultatov projekta. Aktivnosti monitoringa bo posebej vodila španska partnerska organizacija projekta, ki bo skozi celoten projekt zagotavljala ustrezno evalvacijo projekta in spremljanje njegovih učinkov.

Veselimo se prihajajočih aktivnosti, ki jih boste lahko spremljali tudi na naši spletni strani!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa