Volitve za predstavnika/co mladinskih centrov v Svetu vlade RS za mladino

V prostorih Mreže MaMe se je v četrtek, 20. julija 2017, sestala štiričlanska komisija predstavnikov Ustanove pohorski Bataljon in Mreže MaMa ter pregledala prispele kandidature za volitve predstavnika-ce mladinskih centrov v Svetu Vlade RS za mladino.

Volilna komisija je odprla in preverila ustreznost vseh prispelih kandidatur (petih), hkrati pa mladinskim centrom odposlala tudi vabilo za glasovanje.

Objavljamo imena kandidatov/k, glasovnice, njihove življenjepise in motivacijska ter podporna pisma.

1. Nežika Pavlič Brečko

2. Miha Peternel

3. Nežka Agnes Vodeb

4. Borut Pelko

5. Marja Guček

Mladinski centri lahko glasujete za svojega kandidata/tko tako, da do petka 11. avgusta 2017, vrnete izpolnjeno glasovnico, skladno z navodili glede oddaje glasovnice. Navodila, glasovnico in ostale podrobnosti najdete v priponkah.

Volilna komisija bo evidentirala vse prejete glasovnice tako, da bo v seznam upravičencev glasovanja (mladinskih centrov) zabeležila, kateri mladinski centri bodo glasovali ter ali bo glasovnica veljavna, kot izhaja iz navodil za glasovanje (pravilno izpolnjena, pravočasno oddana). Na podlagi vseh prejetih veljavnih glasovnic bo komisija ugotovila skupno število volivcev, ki so glasovali. Nato bo preštela, koliko glasov so dobili posamezni kandidati. Za predstavnika mladinskih centrov v Svetu Vlade RS za mladino bo izbran kandidat, ki bo dobil največje število veljavnih glasov.

V priponki vam pošiljamo:

Postopek glasovanja 2017

Priloga 1 – Upravičenci za glasovanje

Priloga 2 – Lista kandidatov SVM 2017

Priloga 3 – Glasovnica

Volilna komisija se bo znova sestala v petek, 18. avgusta 2017, v prostorih Mreže MaMa.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa