Zaključek letne evalvacije 2020 v Logbooku

Med 5. oktobrom in 1. novembrom je v okviru orodja Logbook za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela potekala letna evalvacija v mladinskih centrih. Letna evalvacija je namenjena oblikovanju kazalnikov posameznega mladinskega centra in občine, na podlagi katerih si postavijo cilje, ki jih želijo v prihodnjih letih doseči na različnih področjih mladinskega dela.

V okviru letne evalvacije mladi v mladinskih centrih rešujejo vprašalnik o aktivnostih mladinskega centra, skozi katerega lahko izrazijo svoje mnenje o delu mladinskih delavcev, opremljenosti, dostopnosti in odprtosti mladinskega centra ter možnostih za aktivno participacijo in sooblikovanje programa mladinskega centra. S pomočjo vprašalnikov pa mladinski centri pridobijo tudi podatke o tem, kakšne so značilnosti ciljne skupine mladih, ki jo dosegajo (starost, spol, priseljensko ozadje, šolski uspeh, ipd.). Mladinski delavci in predstavniki občin v okviru letne evalvacije izpolnijo tudi Obrazec s ključnimi podatki, ki predstavlja pregled mladinskega dela v določenem letu skozi statistične podatke, ki jih pridobijo na podlagi Logbooka.

V letošnji letni evalvaciji je sodelovalo kar 25 mladinskih centrov iz 7 občin v Sloveniji (Ljubljana, Novo mesto, Brežice, Maribor, Celje, Škofja Loka in Zagorje ob Savi), vsega skupaj pa smo zbrali kar 929 izpolnjenih vprašalnikov s strani mladih. Logbook pomembno prispeva k razvoju kakovosti mladinskega dela, še posebej zaradi tega, ker v ta proces aktivno vključuje mlade, ki s svojim mnenjem sooblikujejo mladinske programe v njihovi lokalni skupnosti.

Na Mreži MaMa že nestrpno pričakujemo rezultate, ki jih s strani mreže KEKS prejmemo tekom meseca novembra.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa