Zaključek usposabljanja za mladinske delavce projekta EUYOU

Danes, 30. junija, smo izpeljali zadnji, tretji del usposabljanja za mladinske delavce projekta EUYOU in sicer v živo. Prvi in drugi usposabljanja za mladinske delavce iz mladinskih centrov, za implementacijo lokalnih dogodkov sta potekala on-line, saj nam je epidemija koronavirusa preprečila, da bi usposabljanje v celoti izpeljali v živo. Trening za mladinske delavce na temo demokratičnih pravic evropskih državljanov smo tako izpeljali v treh delih in na zadnjem delu treninga v živo naredili temeljito evalvacijo novih pristopov in metod dela, ki so potekala on-line.

Vseh treh sklopov usposabljanja se je udeležilo 26 mladinskih delavcev in sicer iz 15 različnih mladinskih centrov. Na zadnjem sklopu, ki je potekal v živo, smo na evlavacijski dogodek povabili tudi mladinske delavce in predstavnike iz ostalih mladinskih centrov ter jim predstavili komunikacijsko kampanjo in potek izvedbe lokalnih dogodkov, ki bodo potekali v 10-ih mladinskih centrih. V prvih dveh delih usposabljanja so mladinski delavci naredili načrte za štiri tipe dogodkov in sicer za spoznavni in kulturno družabni dogodek ter za predstavitev koncepta EU državljanstva in demokratičnih pravic ter demokratično participacijo v lokalni skupnosti in dialog z odločevalci. Zaradi trenutne nepredvidene in negotove situacije, so udeleženci pri načrtovanju izvedbe usposabljanja upoštevali izvedbo on-line kot tudi off-line (v živo) dogodkov.

Na predstavitvi konceptov dogodkov je vodja projekta s strani Inštituta za politični menedžment, Klemen Balanč, povedal: “Pri organizaciji dogodkov smo mladinskim delavcem pustili veliko svobode, tako izvedbeno kot vsebinsko, zato verjamem, da nas čakajo pestri in zanimivi lokalni dogodki. Večina projektnih načrtov dogodkov upošteva tudi kombinirano metodologijo izvedbe dogodkov, tako v živo kot preko spleta, saj so okoliščine trenutno nepredvidljive.”

Udeleženec, mladinski delavec iz vseh treh usposablja pa je poudaril: “Mladinski delavci v teh časih nimamo velikokrat priložnosti za povezovanje z ostalimi mladinskimi centri, zato se mi zdi super, da je del usposabljanja potekal tudi v živo. Preko projekta pa bom lahko bolje spoznal pravice mobilnih EU državljanov, kar se mi zdi koristno, ker se z njimi veliko srečujem pri svojem delu.”

Današnja evalvacija novih pristopov in metod dela je pokazala, da je organizacijska ekipa projekta uspešno izpeljala prilagoditev projektnih aktivnosti in treninga. Udeleženci so na evalvaciji podali povratno informacijo, kjer nas je zanimalo predvsem njihovo mnenje o izvedbi online delov treninga. Mladinski delavci projekt EUYOU najpogosteje povezujejo z EU državljanstvom in mobilnostjo, v projektu pa na splošno vidijo velik potencial. V okviru evalvacije kot posebej pozitivno izpostavljajo delo v skupinah, ki smo ga ohranili kljub online izvedbi treninga. Udeleženci so zadovoljni s prilagoditvami treninga glede na dane razmere. Menijo, da bodo tekom projekta pridobili širok spekter znanj o mobilnem EU državljanstvu, ki jih bodo lahko uporabili tudi v mladinskem delu v prihodnje, mladinski delavci pa bodo tako lahko postali stična točka za informacije o mobilnem državljanstvu.

Dogodki bodo v vsakem primeru za mobilne EU državljane in za tiste, ki si želijo mednarodne mobilnosti, potekali med septembrom in decembrom, v kakšni obliki bodo izvedeni, pa bo pokazal čas.

Zaključek usposabljanja za mladinske delavce_EUYOU

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa