18 let delovanja Zavoda Mladinska mreža MaMa

Ljubljana, 15.9.2023

Zavod Mladinska mreža MaMa, nevladna organizacija, ki združuje 55 mladinskih centrov v Sloveniji, v petek, 15. 9. 2023, praznuje 18. obletnico uradne ustanovitve. Na pobudo mladinskih centrov je Mreža MaMa nastala že leta 2001, vendar je nekaj let delovala kot neformalna samoorganizirana mreža mladinskih centrov. Že od vseh začetkov delovanja in prvega združevanja mladinskih centrov uresničujemo poslanstvo podpore, razvoja, povezovanja in zastopanja  interesov mladinskih centrov na nacionalni ravni. Naša pot se je začela z vizijo razvoja mladinskega dela v Sloveniji, opolnomočenja mladih in ustvarjanja pozitivnega vpliva od spodaj navzgor. Leta 2005 smo naredili pomemben korak naprej in se vzpostavili kot pravna institucija. Ta preobrazba je pomenila ključni trenutek v naši zgodovini in nam omogočila, da smo še bolj razširili svoj doseg in vpliv pri zastopanju mladinskih centrov v Sloveniji.

V osemnajstih letih delovanja je Mreža MaMa pridobila 55 članic in tako pokrivamo zastopanost mladisnkih centrov po vsej Sloveniji. Mladinski centri so dobili svojega predstavnika v Svetu vlade RS za mladino, v veljavo je stopil Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, mladinski delavci lahko pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo, nastali so mladinski centri hostli in skupaj z organizacijami mladinskega sektorja oblikovali Delovno skupino Jamstva za mlade. Vseskozi delujemo v skrbi za razvoj kakovostnega mladinskega dela v Sloveniji, v zadnjih šestih letih delovanja pa smo se posvetili spremljanju in beleženju učinkov mladinskega dela, ki bodo doprinesli k večji prepoznavnosti in poznavanju mladinskega dela v Sloveniji. V ta namen Mreža MaMa trenutno razvija nacionalno digitalno orodje za spremljanje mladinskega dela, ki bo za širšo rabo na voljo jeseni.

Ves čas delovanja smo skupaj z mladinskimi centri spremljali potrebe in izzive mladih in nanje odgovarjali s projekti na lokalni, nacionalni in evropski ravni, Mreža MaMa pa je poskrbela, da so mladinski delavci opolnomočeni in opremljeni z vsemi potrebnimi znanji za podporo mladim. V zadnjih letih smo več poudarka posvetili tematikam duševnega zdravja, trajnosti, športa, prostovoljstva in aktivnega državljanstva. V opolnomočenju in širjenju glasu mladih še posebej izstopa leto 2022, evropsko leto mladih, ko smo mlade po vsej Sloveniji vključili v pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2023-2032. Z mladinskimi centri si bomo tudi po evropskem letu mladih prizadevali, da širimo njihov glas ter opozarjamo na njihove težave in si prizadevamo za rešitve.

»Mreža MaMa je samoorganizirana mrežna organizacija in njen razvoj se je v letih s pomočjo mladinskih centrov okrepil, saj vedno skupaj z mladinskimi centri odpiramo nove teme ter prispevamo k razvoju mladih in jih vključujemo v družbo. Postali smo stabilna in redno delujoča mrežna organizacija, s stabilno kadrovsko strukturo. Naše delovanje med drugim podpirajo mladinski centri in nam tako omogočajo, da delujemo in odgovarjamo na njihove potrebe in posredno tudi na potrebe mladih. V prihodnje bomo mrežo krepili in razvijali ter tako tudi mladinskim centrom nudili podporo in skupaj odgovarjali na trende in potrebe družbe in mladih,« je povedala mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa.

Mladinski centri, ki so varni prostori in vsak dan izvajajo mladinsko delo ter pri tem vključujejo neorganizirano mladino, so sestavni del Mreže MaMa in tako bomo v osemnajsto leto stopili skupaj. Med 14. in 16. septembrom bodo mladinski centri po vsej Sloveniji izvajali različne aktivnosti s področja kulture, aktivnega državljanstva, trajnosti, športa, zaposlovanja … Kaj vse se bo dogajalo lahko preverite tukaj.

Na Mreži MaMa se zavedamo, da je kakovostno mladinsko delo ključno za razvoj naših mladih in naše družbe kot celote, zato bomo še naprej skrbeli za razvoj in napredek mladinskega dela v Sloveniji in v sodelovanju z našimi članicami stremeli k skupnemu cilju. Mladinsko delo namreč ustvarja močnejše in bolj odporne skupnosti. Z vlaganjem v mlade vlagamo v prihodnost naših skupnosti in zagotavljamo, da bodo uspešne tudi v prihodnjih letih.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa