Logbook na obisku v 2020

Na Mreži MaMa smo v juniju nadaljevali z aktivnostmi pilotnega projekta Logbook 2.0. Epidemija koronavirusa nam je namreč nekoliko prekrižala načrte, zaradi česar smo morali izvajanje aktivnosti v živo prestaviti na kasnejše obdobje. V času epidemije smo občinam in mladinskim centrom še vedno nudili vsebinsko in tehnično podporo preko elektronske pošte, telefonskih klicev ali individualnih sestankov na različnih spletnih platformah (Skype, Zoom). Ker so mladinski centri med epidemijo aktivnosti za mlade preselili iz fizičnega v virtualni svet, je bila tudi narava vnašanja digitalnih aktivnosti v Logbook nekoliko drugačna. Zato smo se na Mreži MaMa povezali z mrežo KEKS in skupaj oblikovali Priporočila za vnašanje digitalnih aktivnosti v Logbook v času epidemije.

Junija so sledili podporni terenski obiski v vseh vključenih občinah, katerih namen je dodatno podpreti vse uporabnike pri vzpostavljanju strukture v orodju in pravilnem beleženju aktivnosti mladinskega dela. Tako smo bili na obisku v občini Krško, Novo mesto, Brežice, Škofja Loka, Celje in Zagorje ob Savi, obisk v Ljubljani pa načrtujemo v drugi polovici avgusta. Srečanja so se v vsaki občini udeležili mladinski delavci in delavke, direktorji in vodje mladinskih centrov ter predstavniki občine, saj je eden izmed pomembnih ciljev projekta tudi povezovanje občin in mladinskih centrov.

Skupaj smo predebatirali nekatere dileme pri vnašanju, pri čemer smo še posebej opozorili na nekaj pogostih napak pri vnosih. V vseh občinah se je odprla konstruktivna diskusija o kakovosti mladinskega dela, ki jo bomo razvijali skozi izvedbo letne evalvacije v orodju Logbook oktobra letos. Poleg beleženja, Logbook namreč vključuje tudi različna evalvacijska orodja, ki nam omogočajo slišati glas mladih. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija, postaja bolj kakovostno in s pomočjo primerjalne analize rezultatov med različnimi leti vrednoti napredek ter si v skladu s tem postavlja cilje za prihodnost.

Veselimo se prihajajočih aktivnosti v okviru projekta in polletne evalvacije oziroma rezultatov, ki bodo pokazali napredek in učinke mladinskega dela v občinah, še posebej pri tistih, ki so se letos vključile na novo. Vabljeni k spremljanju naše spletne strani, kjer bomo sproti poročali o dogajanju.

O preteklih aktivnostih projekta si lahko preberete tukaj.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa