Načrti Mreže MaMa za 2020

Na Mreži MaMa smo v novo leto vstopili s številnimi novimi izzivi in načrti. Za lažji pregled različnih projektnih aktivnosti smo za vas pripravili načrt, kaj se nam na Mreži MaMa obeta od januarja in junija 2020. Vsekakor bo prva polovica leta zelo pestra in zanimiva tako za Mrežo MaMa, kot tudi za  mladinske centre.

Mednarodno mladinsko delo in mednarodni projekti

Na začetku leta bomo z nacionalno konferenco ter elevacijskim srečanjem zaključili s projektom mladinskega dialoga Vsi smo EU, skozi katerega smo mladim omogočili dialog z evropskimi poslanci in poslankami ter krepili aktivno državljanstvo. Na zaključni nacionalni konferenci mladinskega dialoga bodo mladi odločevalcem predali predloge, ki smo jih zbirali na regijskih posvetovanjih z evropskimi poslanci.

V septembru 2019 smo pričeli s 24-mesečnim strateškim partnerstvom Mreža mladinskih delavcev, v katerem sodelujejo še partnerji iz Slovenije, Švedske in Hrvaške. Projekt je nastal kot odgovor na potrebo po profesionalizaciji mladinskega dela in si bo skozi različne projektne aktivnosti prizadeval za opolnomočenje mladinskih delavcev v vseh treh državah. Do junija 2020 bomo izvedli eno partnersko srečanje ter uvodno usposabljanje za mladinske delavce.

V letu 2020 bomo zaključili strateško partnerstvo Pametno mladinsko delo v mladinskih centrih, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz Estonije, Nemčije in Finske. Izvedli bomo partnerski sestanek ter multiplikacijski dogodek, na katerem bomo predstavili rezultate projekta.

Začeli bomo s izvajanjem projekta Mladokracija, ki postavlja v ospredje mladega človeka in mu omogoča, da je aktiven državljan na vseh nivojih – lokalnem (regionalnem), nacionalnem in nadnacionalnem. S tem namenom bo projekt zasledoval in prispeval h ključnim ciljem mladinskega dialoga: povezati EU z mladimi, enakost vseh spolov, vključujoča družba, informacije in konstruktivni dialog, duševno zdravje in dobro počutje, korak naprej za podeželsko mladino, kakovostne zaposlitve za vse, kakovostno učenje, prostor in participacija za vse, trajnostna zelena Evropa za vse, mladinske organizacije in evropski programi.

Kot vodilni partner smo v koncu leta 2019 začeli z izvajanjem projekta EUYOU. Gre za pilotni nacionalni projekt, so-financiran s strani Evropske komisije v sklopu programa Rights, Equality and Citizenship (REC), ki ga izvajamo skupaj z Inštitutom za politični menedžment (IPM) in M komunikacijami. Namen projekta je promocija državljanskih pravic mobilnih državljanov EU in njihova vključitev v lokalne demokratične skupnosti, pri čemer je poseben poudarek na ciljni skupini mladih. V prvi polovici leta načrtujemo izvedbo srečanja trenejev, ki bodo v izvedli delovni vikend. Prav tako predvidevamo, da bomo začeli z izvajanjem prvega sklopa dogodkov v mladinskih centrih.

Kot partnerji sodelujemo v projektu strateškega partnerstva Be a Hero, ki izvaja Zavod VOZIM, skupaj s partnerji iz Portugalske in Belgije. Skozi projekt bomo opolnomočili mladinski sektor in krepili kakovostno delo mladinskih delavcev skozi nadgradnjo kompetenc in usvajanje strokovnega znanja s področja prometne varnosti. V okviru projekta marca načrtujemo načrtujemo študijski obisk v Sloveniji ter mednarodno usposabljanje, ki bo potekalo junija.

Nacionalni projekti

V okviru projekta Europe Goes Local bomo nadaljevali z izvedbo pilotnega projekta Logbook, ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. Nadaljevanje projekta se osredotoča na razširitev kroga občin, v katerih se Logbook uporablja, s ciljem zagotoviti čim širši (nacionalni) pregled mladinskega dela v Sloveniji. Že v začetku leta načrtujemo predstavitveno srečanje za novo vključene občine ter usposabljanje za uporabo orodja Logbook. Do junija bomo izvajali podporne terenske obiske mladinskih centrov in občin, ki uporabljajo orodje Logbook, maja pa se bodo imeli predstavniki novo vključenih občin in mladinskih centrov priložnost z Logbookom spoznavati na študijskem obisku na švedski mreži KEKS.

Mreža MaMa se je z drugimi organizacijami iz mladinskega sektorja povezala v v mrežo KROJ – mladinsko mrežo za karierni razvoj. V okviru Mreže Kroj načrtujemo v januarju karierni teden ter delavnico uporabnih digitalnih znanj na Kariernem središču Ljubljana.

Redne aktivnosti

Pomemben rezultat Mreže MaMa v letu 2019 je bila vzpostavitev delovnih skupin na področju štirih tematskih sklopov: informiranje, promocija, usposabljanje in izobraževanje ter oblikovanje lokalnih politik, zato bomo tudi v 2020 nadaljevali z delom v le-teh. Načrtujemo dve srečanjai delovnih skupin in sicer v februarju in juniju. Ne bomo pa tudi pozabili na skrbniške sestanke po mladinskih centrih ter na vsakoletno usposabljanje “Osnove mladinskega dela”. Veselimo se prvega Kluba MaMa, ki bo z Zborom MaMa potekal v aprilu ter naše 15. letnice obstoja in delovanja.

V prilogi si lahko preberete načrt aktivnosti Mreže MaMa za prvo polovica leta. Načrt bomo glede na datume sproti dopolnjevali in vas obveščali.

 

NAČRT AKTIVNOSTI Mreža MaMA JAN- JUN 2020

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa