Začetek usposabljanja za mladinske delavce projekta EUYOU

V četrtek, 11. junija, smo izpeljali prvi del on-line treninga za mladinske delavce v sklopu projekta EUYOU. Usposabljanje smo že načrtovali v mesecu aprilu, vendar smo ga morali zaradi epidemije koronavirusa prestaviti na kasnejši čas. Glede na izkušnje, ki smo jih pridobili v času epidemije, smo se projektni partnerji (Mreža MaMa, Inštitut za politični menedžment in M-komunikacijami)  ter v sodelovanju z Evropsko komisijo, odločili, da trening za mladinske delavce na temo demokratičnih pravic evropskih državljanov izpeljemo v treh delih in sicer: prva dva dela usposabljanj on-line in tretji del v živo (t.i. off-line), na katerem bomo konec junija izvedli tudi temeljito evalvacijo novih pristopov in metod dela.

Na prvem usposabljanju, katerega se je udeležilo 26 mladinskih delavcev iz 15-ih različnih mladinskih centrov, smo udeležencem predstavili glavna komunikacijska orodja, preko katerih bo potekalo ozaveščanje o konceptu EU državljanstva in pravicah EU državljanov ter jim predstavili koncept načrtovanja lokalnih dogodkov, ki bodo potekali v 10-ih mladinskih centrih.

V drugem delu usposabljanja so mladinski delavci načrtovali izvedbo dveh tipov lokalnih dogodkov za mobilne EU državljane in za tiste mlade, ki jih bo v prihodnosti mobilnost tudi zanimala. Na prvem srečanju so mladinski delavci načrtovali lokalna dogodka temo predstavitve koncepta EU državljanstva in demokratičnih pravic ter izvedbe kulturno družabnega dogodka. Na drugem usposabljanju, ki bo potekalo 18. junija, pa bodo mladinski delavci načrtovali dogodka na temo demokratične participacije v lokalni skupnosti in dialog z odločevalci.

Mladinski delavci so danes že pripravili osnutke lokalnih dogodkov in definirali metode dela ter metodologijo izvedbe lokalnih dogodkov. Pri načrtovanju dogodkov, ki bodo potekali od septembra do decembra, je bistvo to, da ne glede na trenutno situacijo želimo mlade spodbuditi in opogumiti za mednarodno  mobilnost, ki je ključna sestavina EU državljanstva ter jim tako predstaviti, kako lahko v demokratični skupnosti postanejo mobilni aktivni državljani. Zaradi trenutne nepredvidene in negotove situacije v zadnjem delu leta, pa so pri načrtovanju izvedbe udeleženci usposabljanja upoštevali tako izvedbo on-line kot tudi off-line (v živo) dogodkov.

Drugi del on-line usposabljanja bo potekal 18. junija, tretji del pa 30. junija v Celju, ko se bomo srečali v živo in naredili tudi bolj poglobljeno evalvacijo novega procesa dela. Več

Začetek usposabljanja za mladinske delavce projekta EUYOU

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa