MINVOS – ZNANJE ZA VSE (2012-2014)

Mreža MINVOS vodi civilni dialog in nudi strokovno podporo za krepitev usposobljenosti nevladnih izobraževalnih organizacij v Sloveniji za izvajanje projektov, programov in javnih politik ter promocijo nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja posebnih javnosti o ključnih razvojnih vprašanjih in vlogi ter pomenu NVO. Vloga v projektu: konzorcijski partner Partnerji v projektu: Poslovodeči partner konzorcija – EIC Univerzum...

Na vsebino
UPRAVLJANJE PORTALA WWW.MLAD.SI
Dec03

UPRAVLJANJE PORTALA WWW.MLAD.SI

Izvajanje uredniške in novinarske podpore mladinskemu komunikacijskemu servisu mlad.si v letu 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Vzpostavljen komunikacijsko-informacijski portal z relevantnimi vsebinami za mladinski sektor. Leto izvajanja projekta & skupno trajanje v mesecih: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Reference: www.mlad.si Vodja projekta : Maja...

Na vsebino

DIALOG MLADIH

Dialog mladih! je nacionalni projekt strukturiranega dialoga mladih, mladinskih organizacij in mladinskih centrov, drugih organizacij civilne družbe ter lokalnih in nacionalne oblasti za doseganje skupnih ciljev na področjih, opredeljenih v prenovljenem okvirju za evropsko sodelovanje na področju mladine, s poudarkom na zavedanju kompetenc, pridobljenih v procesu participacije mladih, ki prispevajo k večji zaposljivosti mladih. Nameni...

Na vsebino
PROGRAM NACIONALNIH JAVNIH DEL – POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE
Dec01

PROGRAM NACIONALNIH JAVNIH DEL – POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE

Program Nacionalnih javnih del – Pomoč pri izvajanju programov za mlade za MC-je, članice Mreže MaMa. Vključenih je bilo 23 iskalcev zaposlitve v program v Območnih službah ZRSZ – Celje, Ljubljana, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje. Izvajanje programa javnega dela Pomoč pri izvajanju programov za mlade, omogoča zaposlitev 23 oseb v mladinskih centrih na območju Območne službe Celje, Območne službe Kranj, Območne službe Ljubljana, Območne...

Na vsebino
Mladinska mreža MaMa

Pin It on Pinterest