Načrti Mreže MaMa za 2021

Lansko leto je tudi področje mladinskega dela zaznamovala epidemija koronavirusa. Na Mreži MaMa smo kljub temu skozi različne projektne in redne aktivnosti naslavljali aktualne potrebe mladinskih delavcev. Aktivnosti za leto 2021 smo na Mreži MaMa zasnovali na podlagi treh vsebinskih stebrov:

 (1) razvoj mladinskega dela

(2) zastopanje dialog in participacija

(3) informiranje, prepoznavnost in vidnost v javnosti.

Vsak steber ima svoja podpoglavja, pri čemer gre za izvajanje različnih projektov z izvajanjem osnovnega poslanstva Mreže MaMa.

Mednarodno mladinsko delo in mednarodni projekti

Mreža MaMa tudi v letošnjem letu koordinira več projektov strateškega partnerstva. Nadaljujemo s projektom Mreža mladinskih delavcev, v katerem si prizadevamo skozi usposabljanja in druge aktivnosti profesionalizirati mladinsko delo in ga postaviti ob bok drugum strokam. Uspešni smo bili tudi pri prijavi novega strateškega partnerstva Mladinski centri za duševno zdravje mladih. S projektom bomo mladinske delavce opolnomočili za soočanje z duševnimi stiskami mladih, ki obiskujejo mladinske centre. Projekt je še posebej pomemben v luči pandemije, ki je negativno vplivala na duševno zdravje mladih in poglobila njihove stiske.

Kot partnerji sodelujemo v projektu strateškega partnerstva Be a Hero, ki izvaja Zavod VOZIM, skupaj s partnerji iz Portugalske in Belgije. Skozi projekt bomo opolnomočili mladinski sektor in krepili kakovostno delo mladinskih delavcev skozi nadgradnjo kompetenc in usvajanje strokovnega znanja s področja prometne varnosti. Partnersko sodelovanje nadaljujemo tudi v okviru projekta Trainee, v katerem v Slovenijo skozi povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja vpeljujemo nov izobraževalni koncept družbeno koristno učenje.

Nacionalni projekti

V letu 2021 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta mladinskega dialoga Mladokracija, ki postavlja v ospredje mladega človeka in mu omogoča, da je aktiven državljan na vseh nivojih – lokalnem (regionalnem), nacionalnem in nadnacionalnem. S tem namenom bo projekt zasledoval in prispeval h ključnim ciljem mladinskega dialoga. Krepili in razvijali bomo tudi kakovost mladinskega dela v okviru projekta Logbook, ki širi krog občin in mladinskih centrov, ki uporabljajo orodje za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela.

Marca se zaključuje projekt EUYOU, v sklopu katerega smo izvedli 40 lokalnih ozaveščevalnih dogodkov in vključili več kot 500 mladih mobilnih EU državljanov. Skupaj z Inštitutom za politični menedžment bomo v letošnjem letu izvajali projekt rEUral Europe, v katerem bomo mlade ozaveščali o strukturi institucij Evropske unije.

Redne aktivnosti

Nadaljevali bomo z dobro prakso rednih digitalnih posvetov mladinskih centrov, ki so se izkazali kot odlična priložnost za povezovanje in medsebojno deljenje izkušenj. Prav tako bomo vzpostavili redno prakso skrbniških obiskov in tako poskrbeli za dodatno podporo našim članicam. Pomembno področje našega delovanja bo tudi informiranje, v sklopu katerega že 11. leto zapored urednikujemo tudi  portal mlad.si.

V prihodnje bomo zasledovali nove razpise in iskali nove priložnosti, ki krepijo našo organizacijo.

V prilogi si lahko preberete načrt aktivnosti Mreže MaMa za prvo polovica leta. Načrt bomo glede na datume sproti dopolnjevali in vas obveščali.

Načrt aktivnosti – jan-jun 2021

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa