Števec realizacije

 • 12123 izvedenih ur

 • 75 izvedenih usposabljanj

MLADIM

 • Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

  O projektu MLADIM

  Mladinska mreža MaMa je s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je v letu 2016 objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, katerega namen je bil krepitev kompetenc mladih za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti.

  V projektno idejo smo vključili 18 mladinskih centrov po Sloveniji; njihovi mladinski delavci bodo pri projektu sodelovali kot trenerji in razvijalci metod posameznih modulov in s tem pridobili dodatne kompetence. Dodatno se bo preko mladinskih centrov vključilo še 360 mladih brezposelnih, starih med 15 in 29 let. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/ informatorjev. Mreža MaMa je pri pripravi načrta usposabljanj in drugih aktivnosti, upoštevala realno stanje na trgu dela mladih in tako jasno izpostavlja namero po vključitvi tako mladih z manj priložnostmi, kot vseh ostalih podskupin.

  #32zaposlitev

  Skupaj gradimo mladinski sektor…

  Mladinski centri v Sloveniji trpijo zaradi kadrovske podhranjenosti, saj v slovenskem prostoru trenutno ne obstaja nikakršen model usposabljanj za mladinske delavce. Krepitev mladinskega sektorja poteka skozi zaposlovanje mladinskih delavcev oziroma mladih informatorjev v mladinskih centrih ter krepitvijo aktivnega državljanstva mladih.

  …saj krepimo mladinske centre!

  Tekom izvajanja projekta bodo mladinski centri opolnomočeni in kadrovsko ter vsebinsko močnejši, saj bodo le ti aktivno vključeni v izvajanje ter uporabo rezultatov projekta. Inovativne ter inventivne metode novih modulov usposabljanj (ki bodo temeljile na metodah neformalnega učenja) bodo v mladinske centre vnesle dodatno oporo, kvaliteto dela ter prepoznavnost sektorja na lokalnih, regionalnih ter na nacionalni ravni. Preko aktivnosti, ki jih bo Mreža MaMa izvajala na terenu bodo mladinski centri opolnomočeni, hkrati pa bodo pridobili in uporabljali nova orodja pri delu z mladimi.

  V okviru projekta MLADIM se bo ustvarilo učna gradiva za usposabljanja mladinskih delavcev in s tem trajnostni in vzdržen model zaposlitvenih kompetenc. Tako se bo okrepilo in opolnomočilo mladinske centre in s tem dvignilo kvaliteto dela mladinskega sektorja.

  #cikelUsposabljanj

  Sistem usposabljanj za aktivno državljanstvo in večanje kompetenc mladih bo sestavljen iz 10  modulov, vsak pa bo izveden vsaj šestkrat. Moduli bodo temeljili na metodah neformalnega učenja, tematike, ki bodo pokrite pa so:

  • osnove mladinskega dela
  • vrednotenje mladinskega dela
  • evalvacija mladinskega dela
  • projektni menedžment
  • mednarodno mladinsko delo
  • odnosi z javnostmi in komuniciranje
  • medvrstniško informiranje mladih
  • mladinski delavec kot mentor in inštruktor
  • vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje
  • socialne veščine med mladimi

  **Za vsak modul usposabljanja bo izdelan drugačen delovni zvezek.**

  Kratek kronološki pregled

  Projekt se bo odvijal od oktobra 2016 do septembra 2018.

  • 2016: informiranje o projektu, predstavitvena akcija projekta, vključitev kadra in konkretizacija komunikacijskih kanalov
  • 2017: usposabljanja, osveščanje in informiranje interne in eksterne javnosti in drugih deležnikov o projektu, aktivnostih in kazalnikih učinkov
  • 2018: rezultati, učinki, evalvacije, publikacije, aplikacije, spremljanje rezultatov

  “Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.”

 • #NoviceMladim

  Prvi koncert projekta MLADIM

  V sklopu modula Mladinski delavec kot mentor in inštruktor projekta MLADIM si bo 7 vključenih mladinskih centrov v letu 2017 izmenjalo svojih ...

  Junijska usposabljanja projekta MLADIM

  V mesecu juniju bodo potekala usposabljanja treh modulov projekta MLADIM: Osnove mladinskega dela, Mednarodno mladinsko delo in Medvrstniško informiranje. OSNOVE MLADINSKEGA DELA Usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem na ...

  Medvrstniško informiranje

  Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom MEDVRSTNIŠKO INFORMIRANJE MLADIH. Ker je sodelovanje in vključevanje mladih v procese ...

  MLADIM: vključevanje aktivnih mladih

  Marca je ekipa projekta MLADIM vestno obiskovala članice Mreže MaMa, mladinske centre po celi Sloveniji, ter tako izvedla kar 10 usposabljanj 3 ...

  MLADIM usposabljanja v aprilu

  V mesecu aprilu bodo potekala usposabljanja treh modulov projekta MLADIM: Odnosi z javnostmi in komuniciranje, Mednarodno mladinsko delo in Medvrstniško informiranje. ODNOSI Z JAVNOSTMI ...
 • #UsposabljanjaMladim

  Odnosi z javnostmi in komuniciranje v Ljubljani 🗓 🗺

  Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom ODNOSI Z JAVNOSTMI IN KOMUNICIRANJE. Usposabljanje je primerno za tako za ...

  Mednarodno mladinsko delo 🗓 🗺

  Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom MEDNARODNO MLADINSKO DELO. Usposabljanje je namenjeno tako začetnikom v mednarodnem mladinskem ...

  Osnove mladinskega dela

  Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom OSNOVE MLADINSKEGA DELA. Usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem na začetku svoje ...

  Mednarodno mladinsko delo 🗓 🗺

  Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom MEDNARODNO MLADINSKO DELO. Usposabljanje je namenjeno tako začetnikom v mednarodnem mladinskem ...

  Odnosi z javnostmi in komuniciranje

  Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom ODNOSI Z JAVNOSTMI IN KOMUNICIRANJE. Usposabljanje je primerno za tako za ...
 • #PoročilaMladim

  »Kam vse seže aktivno državljanstvo?«

  V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo informiranja med mladimi, ki nosijo krovno ime: Vzgoja ...

  “Druženje = povezovanje”

  V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo informiranja med mladimi, ki nosijo krovno ime: Vzgoja ...

  »S pozitivno (telesno) samopodobo do boljših rezultatov pri iskanju zaposlitve«

  V okviru projekta MLADIM poteka izobraževanje s področja krepljenje socialnih veščin mladih, ki so namenjene predvsem razvijanju pozitivne (telesne) samopodobe, kot pomembnega ...

  »Mladi prostovoljci ali mladi mladinski delavci kot informatorji?«

  V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo informiranja med mladimi, ki nosijo krovno ime: Medvrstniško ...

  »Ne samo udeleženci, tudi organizatorji mednarodnih mladinskih projektov želimo biti!«

  V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo mednarodnega mladinskega dela, ki nosijo krovno ime: Korak ...

[logoshowcase cat_id=”11″ dots=”false” arrows=”false” autoplay=”true” center_mode=”true” slides_column=”3″]

Mladinska mreža MaMa