Neformalni pristopi so pri mladih z manj priložnostmi boljši in uspešnejši

V torek, 2.12.2014 je v organizaciji MOVIT, nacionalne agencije programa Erasmus +:Mladi v akciji, potekalo izobraževalno srečanje Ključ do vključenosti, ki je bil organiziran z namenom promocije projektov za mlade z manj priložnostmi in mlade s posebnimi potrebami in predstavitvijo možnosti, ki jih tovrstni mladi v okviru programa Erasmus+:Mladi v akciji, imajo. V uvodu je izvršni direktor nacionalne agencije Uroš Skrinar predstavil...

Preberi več

Parlamentarni odbor pozval vlado k ustanovitvi sveta za mladino

26.11.2014 je Odbor državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na nujni seji sprejel sklep, s katerim poziva vlado, naj do konca letošnjega leta skliče predstavnike Sveta vlade RS za mladino in vanj imenuje svoje predstavnike. Odbor je podprl tudi sklep, ki predlaga vladi, naj razširi Ekonomsko-socialni svet (ESS) s predstavniki mladih. V največji opozicijski stranki, ki je zahtevo za nujno sejo tudi predlagala,...

Preberi več

Predstavniki mladih v Svetu Vlade RS za mladino pozvali predsednika vlade

14. novembra 2014 so predstavniki mladih v Svetu Vlade RS za mladino, Miha Mohorko (Mladinski svet Slovenije), Helena Harej (mladinski sveti lokalnih skupnosti), Klemen Peran (Dijaška organizacija Slovenije), Mojca Selak (predstavnica mladinskih centrov), Mitja Urbanc (Študentska organizacija Slovenije), Nina Kušar, Tin Kampl in Uroš Leskovar (predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij) ter Žiga Vavpotič (predstavnik drugih...

Preberi več

Klub MaMa v Mladinskem centru Zagorje ob Savi

V četrtek, 20.11.2014 je Mreža MaMa v Mladinskem centru Zagorje ob Savi organizirala za članice Mreže MaMa enodnevni Klub MaMa in prvi redni zbor Kluba MaMa. Kluba MaMa se je udeležilo 37 predstavnikov mladinskih centrov iz 24 mladinskih centrov. Teme srečanja so bile pogleg predstavitve realizacije letnega delovnega načrta (LDN) 2014 in 2015 tudi aktualne teme kot je interventni zakon, nacionalni program za mladino in vloga Urada RS...

Preberi več

Izvoljen nov Svet MaMa

V Mladinskem centru Zagorje ob Savi smo včeraj, 20.11.2014, izvedli enodnevni Klub MaMa za članice Mreže MaMa. Direktorica Maja Hostnik je sklicala 1. redni zbor Kluba MaMa, na katerem so bile glavna točka dnevnega reda volitve v Svet MaMa. Trenutnemu Svetu MaMa štiriletni mandat poteče 17. januarja 2014. Po formalno sprejetih postopkih kot so ugotovitev sklepčnosti, sprejetje poslovnika zbora in izvolitve delovnega predsedstva zbora...

Preberi več

Potrjene kandidature za Svet MaMe

Na Mreži MaMa se je danes sestala Volilna komisija, ki je preverila pravočasnost prispelih kandidatur in njihovo skladnost s Pravilnikom o volitvah ter tudi skladnost prejetih kandidatur glede na poziv, ki je bil objavljen 5.11.2014 ter ugotovila, da je prispelo 9 kandidatur, niso pa bile vse formalno polne, zato so kandidate že pozvali k dopolnitvi. V Svet MaMa se voli 7 kandidatov-kandidatk. Kandidati in kandidatke za predstavnika v...

Preberi več

Mladi rabijo priložnost, da si lahko ustvarijo prihodnost

V ponedeljek, 17.11.2014, je v Vetrinjskem dvoru v Mariboru potekalo zaključno srečanje projekta Pripravniki, ki ga je ob podpori Ameriške ambasade izpeljala Mladinska mreža MaMa. Projekt je potekal štiri mesece v treh različnih krajih po Sloveniji in sicer Ljubljani, Mariboru in Slovenskih Konjicah. V pilotni projekt smo vključili 8 mladih, ki so en mesec opravljali pripravništvo v petih različnih podjetjih. V Mariborski Epeki so.p...

Preberi več

Priložnosti za mlade – Še zadnji odzivi mladih vključenih v projekt Pripravniki

V projekt Pripravniki, ki ga izvaja Mreža MaMa s podporo Ameriške ambasade v Sloveniji, smo povezali mlade, ki so želeli pridobiti delovne izkušnje in opraviti pripravništvo v različnih podjetjih po Sloveniji. Zgodbe so različne, kot so različni profili mladih pripravnikov. Predstavljamo vam še odziv zadnjega pripravnika, ki je pridobival delovne izkušnje v Romski restavraciji Romani Kafenavi v Mariboru. Jusuf Đemaili je zapisal: »Kot...

Preberi več

Priložnosti za mlade – Konkretne izkušnje iz trga dela

Objavljamo še zadnji odziv udeleženega v okviru projekta Pripravniki, ki je sodeloval z Epeko, socialnim podjetjem iz Maribora, kjer je pridobival konkretne izkušnje grafičnega oblikovanja in dela z naročniki. Tudi Marko Humar je z nami delil njegove izkušnje. Preberite si njegovo poročilo: “V času trajanja projekta sem v sodelovanju z Epeko Maribor izdelal predlog logotipa za Evropsko prestolnico Romov in letak za novoletno...

Preberi več

Priložnosti za mlade – Zadnji odzivi mladih vključenih v projekt Pripravniki

V okviru projekta Pripravniki so mladi pridobivali konkretne veščine skozi enomesečno pripravništvo. Preberite si odziv Ize Petek Funduk, ki je konkretne delovne izkušnje in nova znanja pridobivala v podjetju Finance v Ljubljani in je svoje izkušnje z delom pri podjetju delila tudi z nami. Preberite si njeno poročilo: “Diplomirala sem iz grafike na Naravoslovnotehniški fakulteti in na Časniku Finance sem pričela z delom sredi...

Preberi več
Mladinska mreža MaMa